Nieuws

Lean bouwen: een verbetering in de bouwbranche

donderdag, 19-3-2015  

Met Lean bouwen kunt u in de bouwbranche nog beter reageren op uw klantvragen, zodat uw organisatie flexibeler wordt. Met Lean bouwen kunt u gemakkelijk verspillingen elimineren en identificeren. Bij Symbol hebben wij ook jarenlange ervaring met het gebruik van de Lean techniek in de bouwsector, zodat u bij ons goed terecht kunt voor een training Lean bouwen. Zo leert u uw organisatie veranderen en uw processen robuuster maken.

De Lean techniek aan de basis van Lean bouwen

Lean bouwen is niks anders dan het toepassen van de Lean Thinking theorie. De Lean Thinking theorie wordt gebruikt over de hele wereld, in veel verschillende sectoren. Lean Thinking wordt zoveel gebruikt omdat het processen bij de kern aanpakt en ze stabieler maakt. Ook is Lean Thinking erg gefocust op het verminderen van verspillingen tijdens het productieproces. Lean Thinking kent zijn oorsprong bij Henry Ford, maar werd groot bij Toyota. Toyota werd, mede door Lean Thinking, een van de grootste autofabrikanten in de wereld. De Lean Thinking theorie werd ontwikkeld door Henry Ford in 1913, toen hij zijn fabricageproces aan het opzetten was voor zijn beroemde T-Model. Hij wilde zijn productieproces één groot integraal geheel maken, zodat het proces snelle zou verlopen. Hij bereikte dit door de verschillende stappen in zijn productieproces op één lijn te brengen, zodat het proces snel verliep. Ook gebruikte hij gestandaardiseerde werkzaamheden en verwisselbare onderdelen. Dat betekent dat het opleiden van zijn werknemers minder tijd kostte en hij sneller uit kon breiden. Op die manier werd Ford een van de grootste autofabrikanten van die tijd. Wel had hij één probleem: hij kon moeilijk variatie introduceren in zijn fabricagelijn.  Na de tweede wereldoorlog bezochten verschillende topmensen van Toyota de fabriek van Ford. Daar deden ze inspiratie op voor hun eigen productiemethodes, die ze moesten aanpassen aan hun beperkte financiële middelen. Uit nood gedreven bedachten ze een aantal innovatieve concepten, zodat ze kleine voorraden konden aanhouden met een gevarieerd productaanbod. Om dit te doen ontwikkelden ze het Toyota Productie Systeem, gebruikmakend van het ‘Just in Time’ principe en het ‘Pull’ concept. Zo werd Toyota één van de grootste autofabrikanten in de wereld. Lean Thinking is gebaseerd op de principes die Toyota in hun Toyota Productie Systeem gebruikten. Zo kunt u met Lean Thinking de operationele kosten verlagen en toch dezelfde kwaliteit behouden met verlaagde kosten. De 5 principes van Lean Thinking zijn:

 1. Identity value: bepaal wat waarde is voor de klant
 2. Map the Value Stream: identificeer de waardestroom/elimeneer verspillingen
 3. Create Flow: creëer een constante flow
 4. Establish Pull: produceren/leveren op basis van vraag
 5. Seek Perfection: continu verbeteren

Met deze 5 principes kunt u constant uw processen blijven toetsen. Zo weet u precies wat er verkeerd gaat in uw processen en kunt u die gelijk aanpakken. En doordat u altijd de 5 principes volgt creëert u een stabiel proces. Principe 2: Map the Value Stream is een heel belangrijk principe voor Lean Thinking en dus ook voor Lean bouwen. Deze stap wordt verder uitgewerkt aan de hand van de 8 verspillingen:

 • Overproductie: teveel produceren
 • Wachten: wachten in de productie en onverwachte stilstand
 • Transport: het (onnodige) verplaatsen van grondstoffen
 • Overprocessing: onnodige bewerkingen van de grondstoffen
 • Voorraad: veel ongebruikte voorraad
 • Beweging: teveel beweging van uw werknemers of goederen
 • Fouten: fouten in het productieproces
 • Onbenutte kennis: teveel kennis die niet wordt gebruikt

Deze verspillingen kunt u heel goed gebruiken om uw eigen processen te toetsen. Zo weet u precies wat er schort in uw proces. En als u weet wat fout gaat in uw proces, dan kunt u deze verspilling gelijk elimineren. En dat scheelt u in de operationele kosten.

Lean bouwen

Met de bouw heeft u te maken met veel projecten, die zich uitstekend lenen voor Lean bouwen. Dat maakt het Lean bouwen ook echt voor een verbetering voor uw projecten en uw organisatie. De training Lean bouwen leert u het bouwproces optimaliseren en analyseren. En omdat uw processen beter inzichtelijk zijn, kunt u uw klanten beter helpen. Naast het analyseren van processen helpen wij u ook de organisatievoering te verbeteren tijdens de training Lean bouwen. De training Lean bouwen heeft de volgende inhoud:

 • 5S bouwplaatsinrichting
 • Communicatiebord
 • Lean planning
 • Lean in de bouwfases
 • Verbeterteams & A3 methode
 • Lean tools voor op kantoor
 • BIM & Lean
 • Klantwaarde in de aanbesteding
 • Klantprocessen in een project
 • Ketenpartners binden en ontwikkelen
 • Lean plannen: optimalisaties
 • Risicomanagement
 • Lean in de organisatie: kwaliteitszorg
 • Lean situationeel: gedoceerde stappen
 • Communiceren over Lean
 • Verandermanagement

Samen met uw mede-cursisten gaat u in op deze stof, mede aan de hand van een trainingsmanual. Ook gaat u tijdens de training o peen excursie naar een bouwproject naar keuze. Zo ziet u Lean bouwen in de praktijk en kunt u de voordelen zelf ervaren. De training wordt gegeven door Lucas Keijzer, een senior consultant bij Symbol. Ook krijgt u af en toe les van gasttrainers, zodat u les krijgt van experts uit de branche. Dat maakt onze training Lean bouwen tot een complete training in 5 dagen. En aan het eind van de training krijgt u natuurlijk een certificaat van deelname. De training is gericht op projectleiders, bedrijfsleiders, werkvoorbereiders, KAM managers, uitvoerders en projectontwikkelaars. Deze medewerkers van uw bedrijf hebben veel baat bij de training Lean bouwen, want zij hebben direct invloed op uw projecten en zijn onderdeel van uw organisatiestructuur.


Comments are closed.