Nieuws

NEN 3140 keurmeester cursus

vrijdag, 6-3-2015  

Bent u op zoek naar een expert die de keuring kan uitvoeren over uw elektrische arbeidsmiddelen? Dan heeft u iemand nodig met het NEN 3140 certificaat. Het keuren van machinerie volgens NEN 3140 is verplicht. De cursus kan worden gevolgd door werknemers en werkgevers van verschillende bedrijven en organisaties. U kunt iemand intern opleiden en tevens heeft u de mogelijkheid om de NEN 3140 op locatie te volgen. De cursus volgen houdt in dat u een dag of twee dagdelen bezig bent. De cursus is zeer praktijkgericht. Keurmeesters met NEN 3140 op zak zijn bevoegd om de keuring en rapportage te doen van diverse elektrische arbeidsmiddelen zoals handgereedschappen en driefasenmachines. Deze keuring kunnen zij zowel intern als extern uitvoeren. Sinds het jaar 1998 is het wettelijk verplicht om de keuring volgens NEN 3140 uit te voeren op elektrische machines alvorens deze in gebruik mogen worden genomen. Deze wet is gebaseerd op het verhogen en waarborgen van de veiligheid en heeft er sinds die tijd toe bijgedragen dat minder incidenten zich voordeden op de werkvloer die verband hielden met toepassingen van elektrische machines en handgereedschap. Als bedrijf of organisatie is het belangrijk om uw mensen te blijven bijscholen. De regels omtrent veiligheid veranderen en dat heeft ook te maken met de snelle ontwikkelingen op technologisch gebied. De cursus NEN 3140 is opgedeeld in twee delen, te weten een praktijkgedeelte en een theoriegedeelte. Aan beide onderdelen wordt voldoende aandacht besteed. Er is bij de keuring van machinerie geen ruimte voor imperfectie en daarom wordt er met oog voor detail gewerkt. In het theorie gedeelte van de cursus NEN 3140 zullen de volgende facetten aan de orde komen:

  • wat houdt het keuren van machinerie in volgens de basisprincipes van Arbo?
  • u zult de wettelijke achtergrond en bevoegdheid van de keuring leren kennen
  • u zult zich de klasse indeling van arbeidsmiddelen en gereedschap eigen maken
  • u leert de visuele inspectie van elektrische handgereedschappen beheersen
  • de administratieve handeling en rapportage van de keuring van gereedschap

NEN 3140 in de praktijk

Ingenium B.V. is als bedrijf altijd bezig met het aanbieden van de beste cursussen die bijdragen aan meer veiligheid op de werkvloer. De cursussen moeten dan ook gezien worden als een middel om meer veiligheid te bereiken en niet een doel op zich om een bepaalde bevoegdheid te behalen. Dat is iets wat wij onze cursisten en klanten altijd op het hart drukken als zij zich aanmelden voor NEN 3140 of NEN 1010. U leert tijdens een cursus NEN 3140 op een praktische en zakelijke manier te kijken naar de keuring en u zult deze te alle tijden volgens het protocol uitvoeren. De cursus is zeer praktisch en to the point. Het aantal mensen dat deel kan nemen aan de cursus NEN 3140 is twaalf. Het is belangrijk om tijdens de cursus voldoende aandacht te geven aan de afzonderlijke cursisten en dat is dan ook de reden dat er niet te veel cursisten tegelijk deelnemen aan de NEN 3140. Zaken die aan de orde komen in de cursus zijn voorbeeld cases, voorbeeldkeuringen en verschillende metingen die moeten worden uitgevoerd op het moment zelf. ‘Veiligheid is een werkwoord’ zeggen wij wel eens, en dat zult u als cursist merken tijdens het volgen van de praktijkcursus. Kort gezegd dient de cursus ertoe om risico’s uit te roeien. Machines zijn allemaal op een zorgvuldige manier opgebouwd maar er kunnen altijd defecten bestaan en het blijft voor een deel mensenwerk. Daarom moeten er altijd tests worden uitgevoerd volgens een bepaald schema en protocol. Ook de rapportage is een belangrijk onderdeel van de cursus NEN 3140. Leren rapporteren. Tijdens het rapporteren hanteren wij de regel ‘schrijven is schrappen’ en daarmee doelen wij op het gebruik van zo min mogelijk woorden. Zoals gezegd; ‘to the point!’

De betaling en deelnemen

Mocht u als bedrijf of organisatie deel willen nemen aan een cursus dan heeft u verschillende mogelijkheden voor inschrijving en betaling. U kunt de cursus op locatie of op het eigen bedrijf volgen. De kosten voor de cursus verschillen en hangen af van het aantal cursisten dat deel zal nemen aan de NEN 3140. Een cursist neemt deel voor 225 euro en dat bedrag kan zakken naar 175 vanaf zes personen. Deze prijzen zijn allemaal exclusief BTW en inclusief het lesmateriaal, de lunch en het certificaat. U kunt de cursus op verschillende locaties volgen dus er zit altijd wel een locatie bij die bij uw organisatie in de buurt is. De locaties waar de cursussen worden gegeven zijn Amsterdam, Assen Eindhoven, Geleen, Goes, Heerenveen, Hengelo, Rotterdam, Lexmond en Zwolle. Mocht u meer willen weten over de cursussen of heeft u vragen over de mogelijkheden voor het aanvragen van een subsidie die voor sommige bedrijven van toepassing is, dan staat het u vrij om op ieder moment contact op te nemen met een van onze mensen. Wij adviseren u graag op het gebied van de juiste opleiding en bijscholing van uw mensen om als organisatie de juiste stappen te zetten. Als bedrijf of organisatie blijven groeien, betekent dat u ook moet blijven investeren in de opleidingen en trainingen van uw personeel zodat zij onmisbaar zijn, blijven of worden. Dat is iets waar u altijd rekening mee moet houden. Wij zijn een adviesbureau dat u kan helpen met het maken van de juiste keuze voor deze ontwikkeling en bijscholing. Wij leren uw organisatie kennen en geven altijd advies op maat!


Comments are closed.