Nieuws

Schuldsanering

maandag, 3-11-2014  

De economische crisis heeft er bij veel huishoudens in Nederland flink ingehakt. Mensen die het altijd financieel al moeilijk hadden, kregen het hierdoor nog moeilijker en voor velen was deze periode de druppel die de emmer deed overlopen. Zij hadden geen overzicht meer over hun financiën en bouwden een steeds groter schuldenbestand op. Het aantal mensen in de schuldsanering is dan ook flink toegenomen. De meeste mensen die in de schuldsanering zitten, hebben een laag inkomen of zijn in de problemen geraakt doordat ze hun baan kwijtraakten. Maar er zitten ook mensen in de schuldsanering omdat ze moeite hebben met het overzien van hun financiën. Bij hen komt er vaak wel voldoende geld binnen om alle noodzakelijke lasten van te betalen, maar doordat zij moeite hebben met overzicht houden op hun inkomsten en uitgaven, lopen zij toch vast met hun financiën. Vaak gebeurt dit als mensen veel gebruik maken van creditcards, hiermee krijgen zij te weinig inzicht in hoeveel zij uitgeven. Doordat het bedrag maandelijks afgeschreven wordt, heeft men vaak weinig idee van hoeveel er nog daadwerkelijk uitgegeven kan worden zonder in de problemen te komen. Nu is een keer te veel geld uitgeven natuurlijk niet meteen een drama, maar dat wordt het wel als het structureel gebeurt. Gelukkig kunt u dan terecht voor schuldsanering en kunt u worden geholpen met alles weer op een rijtje te zetten en de problemen op te lossen. Schuldsanering is een zeer goede manier om uit de financiële zorgen te komen en op een goede manier meer structuur krijgen in uw uitgaven en inkomsten. Een bewindvoerder houdt uw zaak in de gaten en kan u helpen om alles weer op orde te krijgen. Uiteraard moet u zich dan wel aan een aantal regels houden, maar wie serieus schoon schip wil maken, zal dat geen probleem vinden.

Hulp bij schuldsanering

Natuurlijk kunt u de schuldsanering niet helemaal zelf aanpakken. Immers, had u voldoende inzicht in dit soort zaken, dan was u waarschijnlijk niet eens in de problemen gekomen. Ondanks dat u in de financiële problemen zit, kan het toch het geval zijn dat u niet toegelaten wordt tot de wettelijke schuldsanering. Wilt u dit wel graag? Dan kunt u hier een rechtszaak over aanspannen. Een rechter beoordeeld dan of u aan de vereisten voldoet om in aanmerking te komen voor wettelijke schuldsanering. Aan welke eisen moet u voldoen om hiervoor in aanmerking te komen:

  • het is duidelijk dat u uw schulden niet af kunt betalen
  • de betreffende schulden zijn in de afgelopen vijf jaar ontstaan en ze zijn ter goeder trouw ontstaan
  • zijn ze niet ter goeder trouw ontstaan, dan moet u aan kunnen tonen dat u de onderliggende oorzaken nu wel onder controle hebt
  • u kunt duidelijk maken dat u de verplichtingen die bij de sanering komen kijken na zult komen
  • u zult zich inspannen om zoveel mogelijk af te lossen
  • u hebt de afgelopen tien jaar niet eerder een beroep gedaan op de wettelijke schuldsanering
  • u hebt via een daartoe aangewezen instantie het minnelijke traject doorlopen

Soms komt het voor dat een rechter bepaalt dat u niet in aanmerking komt voor de sanering. Dit kan heel vervelend voor u zijn en het kan grote gevolgen hebben. Denkt u dat u wel aan de vereisten voldoet die hiervoor gegeven zijn en dat u ten onrechte bent afgewezen? Dan is het goed om in hoger beroep te gaan. Een goede advocaat kan u dan helpen met het aantonen bij de rechter dat u toch wel degelijk in de schuldsanering zou moeten worden toegelaten.

Andere reden waarbij hulp noodzakelijk is

Een advocaat kan u niet alleen goed helpen als u niet toegelaten wordt tot de schuldsanering, hij kan u ook bij andere problemen op dit gebied terzijde staan. Wat dacht u bijvoorbeeld van het probleem van tussentijdse beëindiging van de sanering? Waarom zou een rechter nu besluiten tot tussentijdse beëindiging? Dit heeft over het algemeen te maken met het feit dat iemand zich niet aan de opgestelde regels heeft gehouden. Dit kan het geval zijn wat betreft het vinden van een baan, het aangaan van nieuwe schulden of wegens het feit dat u niet voldoen informatie verschaft aan uw bewindvoerder. Krijgt u hiermee te maken? Dan kan een advocaat u vaak nog helpen en voorkomen dat u uit de schuldsanering gehaald wordt. Een reden waarom mensen kiezen voor de schuldsanering, is dat zij graag een schone lei willen. Wat houdt een schone lei in dit kader nu precies in? Als u in de schuldsanering zit, spaart u geld om uw schulden af te kunnen betalen. Het kan natuurlijk zo zijn dat u aan het eind van het traject niet genoeg gespaard hebt om alle schuldeisers af te kunnen betalen. In dat geval kunt u een verzoek tot een schone lei indienen. Hiermee worden de resterende schulden min of meer kwijtgescholden, waardoor u weer met een schone lei kunt beginnen. Is uw verzoek hiertoe afgewezen? Dan kunnen advocaten u helpen door hiertegen in hoger beroep te gaan. Let wel op dat u hiervoor maar acht dagen de tijd heeft, het is dus belangrijk om snel actie te ondernemen. Het mag dus duidelijk zijn dat veel zaken rondom de schuldsanering beter geregeld kunnen worden met behulp van een advocaat. Dit kan u veel problemen in de toekomst besparen en u een goede kans geven op echt schoon schip maken en opnieuw beginnen.


Comments are closed.